Leeuwarden, woensdag 10 april

De organisatie van UITfestival Leeuwarden stopt met het organiseren van het UITfestival. Gemeente Leeuwarden, de belangrijkste subsidiënt van het festival, heeft recent aangegeven voor 2019, maar ook voor de jaren daarna, geen financiële ruimte te zien om dit evenement afdoende financieel te ondersteunen. De bijdrage voor het UITfestival van de gemeente vervalt hiermee per direct.

UITfestival Leeuwarden, dat de afgelopen jaren plaatsvond in de Prinsentuin in Leeuwarden, trok de afgelopen jaren gemiddeld tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers. Niet alleen trok het festival een breed publiek, het was ook de grootste culturele co-productie in Leeuwarden, doordat culturele organisaties en aanbieders van cultuureducatie gezamenlijk het aanbod voor deze dag verzorgden.

De afgelopen edities vormde de financiële bijdrage van Gemeente Leeuwarden een solide basis voor het UITfestival. Het festival heeft zich mede daardoor kunnen ontwikkelen tot een goed bezocht en professioneel georganiseerd eendaags evenement, waar bezoekers met een divers palet aan activiteiten een voorproef kregen van wat er het komende seizoen op cultureel gebied in Leeuwarden en omgeving zou plaatsvinden. Daarnaast werd het volledige artistieke cursusaanbod in Leeuwarden gepresenteerd. De financiering werd gewoonlijk aangevuld door verschillende lokale, provinciale en landelijke fondsen. Zonder de benodigde funding in de basis is het voor ons niet mogelijk een festival te organiseren dat recht doet aan de kwaliteit en uitstraling die de afgelopen jaren is opgebouwd.