Op zeven plekken in Leeuwarden zijn dit jaar posters verschenen met prachtige zinnen in verschillende moedertalen. Het is het resultaat van Taal yn Byld, een project van NHL Stenden Hogeschool en leerlingen van zeven basisscholen uit nationaliteit-rijke wijken. De kinderen (en hun ouders) zijn terecht trots op het resultaat dat tijdens het UITfestival voor iedereen zichtbaar is. Om 12.00 uur gaat in Obe, taalpodium aan het Oldehoofsterkerkhof, een korte film over het project in première. Ook komen dan enkele kinderen en ouders aan het woord. De film is vervolgens doorlopend te zien in Obe en bovenop het gebouw zijn de posters de bewonderen en zijn er taalactiviteiten. Iedereen is van harte welkom!

Taal yn Byld is een project van NHL Stenden Hogeschool en zeven Leeuwarder basisscholen i.h.k.v. LF2018-project Lân fan taal. Leerlingen van IKC Aventurijn, obs Eestroom, IKC de Kinderkoepel, obs De Plataanschool, cbs Prins Mauritsschool, IKC Trianova en cbs Willem Alexanderschool maakten meertalige posters op basis van hun eigen moedertalen. Lân fan taal is een vrijstaat voor alle talen. Het (samenwerkings)project draait om het belang en de betekenis van meertaligheid en minderheidstalen.

Foto: Xanne Wijkamp