Opvallend is de stroomvoorziening tijdens het UITfestival. Waar eerder (noodzakelijkerwijs) werd gewerkt met aggregaten op diesel (die flink wat CO2 produceren met de daarbij behorende geluidsoverlast) wordt nu gebruik gemaakt van een duurzame stroomvoorziening; de Grid-to-GO unit via F&L Powerrental. Een groene, mobiele batterij, die vooraf is opgeladen met energie, opgewekt uit zon en wind.